NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

onsdag 16. mai 2018

Mai syslar på Nøtteliten-blå

Rammeplanen for barnehagen 2017 seier:
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra  til at barna bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk. 

Barna på Nøtteliten avd.Blå har fått prøve å male i barberskum, lim og maling med sugerøyr.


Og slik blei resultatet av denne prosessen. Abstrakte 17.Mai bilder.