NLM BARNEHAGENE AS

* Maurtua - Revegruppa/Førskulegruppa og Haregruppa

* Bikuba - Klatremusgruppa og Skogmusgruppa

* Ekorna

* Nøtteliten

onsdag 16. mai 2018

Mai syslar på Nøtteliten-blå

Rammeplanen for barnehagen 2017 seier:
Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra  til at barna bruker ulike teknikkar, materiale, verktøy og teknologi til å uttrykkje seg estetisk. 

Barna på Nøtteliten avd.Blå har fått prøve å male i barberskum, lim og maling med sugerøyr.


Og slik blei resultatet av denne prosessen. Abstrakte 17.Mai bilder.