NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

torsdag 19. september 2019

Brannvern på Blå avdeling


I veke 38 og 39 arbeidar vi med brannvern ved Tryggheim Barnehage Vatne. Vi på Blå avdeling har så langt hatt samlingar om korleis vi skal te oss om brannalarmen slår seg på. Måla for desse vekene er at barna skal få kjennskap til kva brann er,  kva vi skal gjere  om brannalarmen gjeng, korleis høyrest den  ut og kvar vi skal gå for å komme oss i sikkerheit. I tillegg har vi stort fokus på omgrepslæring i samlingar og i kvardagen og finmotorisk trening gjennom formingsaktivitetar.Vi syng bla. denne songen om brann:     Når det brenner, Når det brenner,
                                                                Kva gjer vi då? Kva gjer vi då?
                                                                Vi gjeng ut av huset, Vi gjeng ut av huset
                                                                Og står i lag. Og står i lag

                                                                Når det brenner, Når det brenner,
                                                                Kva gjer vi då? Kva gjer vi då?
                                 Vi ringer brannstasjonen,
   Vi ringer brannstasjonen.
   110     110

På Blå avdeling vil vi og ha stort fokus på læring gjennom leik. 

                              

Onsdag leika vi at vi var brannkonstablar, og sløkte flammar på barnehageveggen. Læringsmålet her er omgrep knytt til aktiviteten, ikkje at barna skal lære å sløkkje flammar 😊.

                              

Leiken skal vere ein arena for utvikling og læring og for sosial og språkleg samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typar leik både ute og inne. 
(Rammeplanen for barnehagar 2017. s.20)

mandag 16. september 2019

DEN STORE «GRØNSAKSOPPTAKS DAGEN» I TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

Endelig var dagen komen, som vi hadde venta på så lenge! Onsdag (11.09.19) fekk vi ta opp grønsakene våra i barnehagen. Grå og nokre frå Grøn møttes og først repeterte vi litt kva vi gjorde i vår. Dei bitte små frøa og potetmora med åla som vi planta i pallekassene våra. Vi trekte paralella frå Skapelsen og at Gud har skapt så mykje godt.  Og kor heldige vi er som har så mykje god mat vi kan ete. Han skapte trea, slik at vi kan få frukt og jorda slik at vi kan dyrke grønsaker. Og vi sang: «Kven har skapt alle potetene? Jau Gud i himmelen».  Vi fortsatte med: Gulrota, reddikane, nepene og avslutta med alle grønsakene til slutt.
Kva treng eit frø for å vekse var spørsmålet. Ivrige barn kunne fortelje at då må dei ha mold, vatn, sol og lys!

Det var mange ivrige barn som tok opp poteter.

Det var spennande å sjå kor mange barn poteta hadde fått.

Vi fann mange poteter.

Det var små poteter.

Og litt større. 


Vi samanlikna størrelse og form.

Det var gulrot, reddikar og neper.


Vi var veldig ivrige og kosa oss! Tenk at alt dette hadde vokse i barnehagen!

Vi vaska grønsakene etter kvart som vi tok dei opp!


Etter å ha vaska potetene veldig godt kutta vi dei opp i biter.                                                                                                               

Det vart litt kutt andre plassar også, men heldigvis hjelp det godt med plaster.


Det var masse jobb å skjere opp og no er dei klar for å steikast i omnen!


Det lukta så godt over heile barnehagen og det smakte kjempegodt. 
Alle avdelingane i barnehagen fekk steikte poteter, 
og det er rart å tenkje på at desse var det vi som hadde planta!

R.pl.: «-får innsikt i kvar maten kjem frå, matproduksjon og vegen frå mat til måltid». 

torsdag 12. september 2019

Vi søkjer Ringevikarar

 
NLM barnehagene AS avd. Tryggheim Barnehage Vatne søkjer

RINGEVIKARAR
Tryggheim Barnehage Vatne flytta inn i nye lokale våren 2018. 
Vi ynskjer at barna, foreldra og dei tilsette som kjem til barnehagen 
skal bli møtt med omsorg. 


Visjonen vår er: «Vi ser og blir sett.»


Den som blir tilsett må legge fram politiattest før ein byrjar.

Norsk Luthersk Misjonssamband eig og driv barnehagen gjennom NLM- barnehagene AS
Søknadsfrist snarast råd og innan 25.09.19.
For spørsmål eller meir informasjon ta kontakt med dagleg leiar tlf.: 96948829
Info om barnehagen finn du på: http://tryggheimbarnehagevatne.blogspot.com/
Send søknad og CV til: tryggheim.vatne@nlmbhg.no

tirsdag 10. september 2019

Første rapport frå dei nye små på Gul avdeling

Vi på Gul er allereie kome godt i gang😊
Vi har hatt ei kjempekjekk tilvenning, og gler oss til å bli betre kjent både med kvarandre og dei som kjem litt seinare utover året. 😊

Vi passar på å dele gruppa for å skape trygge og gode relasjonar til kvarandre, og lettare finne ut kva behov kvart enkelte born har. Nokon søv tidleg på dagen, andre seint og nokon søv fleire gongar. No i starten delar vi oss litt opp etter korleis dagen ser ut med tanke på dei ulike behova. Litt seinare når vi kjem skikkeleg i gong, så delar vi dei i to faste grupper,  Gr1 og Gr2.

Når barnet begynner i barnehagen, skal personalet sørge for tett oppfølging den første tida, slik at barnet kan oppleve tilhøyrsle og tryggleik til å leike, utforske og lære.

I dag tok vi med oss ei lita gruppe på ein liten «undretur». Vi trilla oss ein tur opp i Haugane, for å sjå om vi fant noko spennande der. Vi såg nokre fine høner frå vegen som vi hadde lyst å sjå litt nærmare på. Vi fekk lov å gå heilt ned til buret for å utforske dei litt. Det var spennande! Det var ingen av dei som sa «kykkeliky» men det gjorde vi. 😊 Vi mata dei med blomstrar og gras. 


Spennande  å sjå på dei.


Kjekt å få mate dei. Fine hønene! 


I følgje rammeplanen skal Barnehagen bidra til at borna blir glade i naturen og får erfaringar med naturen som fremmer evna til å orientere seg og opphalde seg i naturen til ulike årstider. Barnehagen skal legge til rette for at borna kan få et mangfald av naturopplevingar og få oppleve naturen som ein arena for leik og læring. Barnehagen skal legge til rette for at borna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelege fenomener, oppleve tilhøyrsle til naturen og gjere erfaringar med bruk av teknologi og redskaper. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at borna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.

Vi gler oss til mykje undring og uteliv framover! 😊

mandag 12. august 2019

«Det spirer og gror» i Tryggheim barnehage august 2019


I vår var det ivrige barn som hadde god jord i pallekasser, vatna, planta frø og sette poteter bak barnehagen. Det var gulrot, reddik, neper og sukkererter. Vi såg på dei bitte små frøa og dei som var litt større, skulle det virkeleg bli skikkelege grønsaker??
Vi samarbeidde og sådde.Og tenk at frå ei sånn mammapotet kan ein få mange poteter, 
det er nesten ikkje til å tru!


Men det gjekk ikkje lenge så byrja det å vekse og vi måtte vere flinke å vatne, 
for det treng dei for å vekse. Og så håpte vi på mykje sol og varme.


Nokre av oss var tilbake etter ferien og då var vi spent på korleis det hadde gått med grønsakene våre.


Der var små gulrøter, dei var litt for små og dei sette vi forsiktig ned i jorda igjen. Det gjorde vi med nepene også, men det var sukkererter og dei var berre knallgode!! Både alle ertene som var inni og skalet utanpå.
Reddikane vaska vi litt og smakte på, det var litt anna smak.
No er vi veldig spent på potetene om der er mange potetbarn nede i jorda og alt vi skal lage av potetene. Koke dei, potetstappe, steike dei inn i omnen, potetgull, chips og sikkert mykje anna.

R.pl.: «Barna skal få undersøkje, oppdage og forstå samanhengar, utvide perspektiv og få ny innsikt». s.22

tirsdag 9. juli 2019

Tryggheimdamene på Blåtur!


Fredag 28.06 var det klart for årets happening! Diverre fekk ikkje alle denne turen med seg då nokre har starta på sommarferien. Randi, Anja, Silje og Henriette var ansvarleg for årets planlegging. Fleire veker har denne planlegginga pågått, og til meir vi nærma oss, til meir nysgjerrige vart gjengen på huset. Alle fekk eigne invitasjonar i forkant der dei var førebudd på avreise, og kva dei måtte pakke i sekken. Mykje det same, men alle fekk ei eiga oppgåve til kvelden. Det var alt frå å lage ein quiz, ta med noko søtt til kaffi, og nokre måtte ta med eit par rullar med do papir. I sekken skulle alle pakke med seg klede til veret, drikkeflaske og gode sko, sitjeunderlag, handduk, lesebriller og godt humør. Kor skulle denne turen gå mon tru?

Nysteikt brownies og nøye planlegging i forkant.

Så fornøgd med t-skjortene! (Stor takk til trykkedama vår <3 ) 


 Før vi reiste frå barnehagen møtte alle på pauserommet. Der var det pølse i brød servering, og noko sprudlande frå maskina vår. Gjengen fekk utdelt ei eiga t-skjorte med trykk, og ein konvolutt til kvar bil. Dei måtte sjølvsagt pusle litt for å finne ut kor vi skulle reise. Forslaga var mange, både tur til Paris, Spania, firmaspa og……….

Men vegen bar til Kirkegata i Ålesund. Der fekk dei utfalde seg i Ålesund Escape Games. 
Tryggheim barnehage, Vatne består av dyktige damer, så ingen overrasking at alle løyste kodane og kom seg ut av både «Prison» og «Mafia». Godt samarbeid og kloke tankar var nok nøkkelen.Frå St. Olavs plass gjekk vegen vidare til Byparken og det store apeskrekk treet. 
Der vart det ei etterlengta (for nokre) treningsøkt med Henriette i spissen. 


Etter god oppvarming gikk vi trappene til fjellstua. 
Alle kom seg til topps, og medalje for gjennomført vart plassert rundt halsen. 

 
Uttøying i parken før vi skulle til Burger King Drive thru. Nokre var svoltne, andre var tørste. Vi susa oss vidare til Reset på Krogsætra. Der fekk vi kvar vår ballong, og konkurranse instinktet slo til med dei fleste. Den som sto igjen med ein ballong til slutt vant. Vi var raske i bilane igjen, då det kom ei voldsom regnbye. Nokre hadde allereie knekt koden på kor kvelden skulle avsluttast, andre var klare for å køyre vidare.


Rett over vegen sto Vatne/Tennfjord Røde Kors hytta klar til oss. Med tente lykter og fyr i peisen fekk vi ein fin kveld. God mat, kjekke songar og quizar, nokre talar, og eit særs godt humør heldt vi på i timane utover.

Så kjekt å få vere sosial utanfor barnehage gjerdet. J
Turkomiteen takkar for laget og ynskjer gjengen vår riktig god sommar! J

søndag 30. juni 2019

Grå og Raud avdeling hadde Taremareby-avslutning i fjøra


Etter Påske har Grå og Raud avdeling hatt temaet Taremareby, og vi har i løpet av den tida blitt kjent med forteljinga av Ingebrikt Davik, vore på utforskartur og blitt kjent med livet i sjøen.Torsdag 27.juni gjekk vi samla ned til fjøra for å sette eit siste punktum for temaet. 
Vi hadde laga bingo og var klar for å leite blant fjøresteinane.

Kanskje vi finn krabber, tangloppe, ulike typar skjell og tang?


Vi måtte samarbeide for å finne krabber og andre spennande sjødyr. 
Ein løfta stein og tare medan andre stod klar for å fange.Etter at vi hadde samla inn, så la vi det ved bingolappen.


Vi samla og sorterte.


Vi fann ein del søppel også i fjøra. Det kasta vi i boss!


Etter mykje leiting, utforsking og undring så var det godt med ein matpause og ein liten kvil før vi tok beina fatt opp igjen til barnehagen.

Barna skal få oppleve og utforske naturen og mangfaldet i naturen (…) og få kjennskap til naturen og berekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikle respekt og gryande forståing for korleis dei kan ta vare på naturen.
(Rammeplanen for barnehagen 2017)