NLM BARNEHAGENE AS

TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling

* Grøn avdeling

* Raud avdeling

* Blå avdeling

mandag 17. september 2018

NATURGLEDE - ALDER INGEN HINDRING

Små og store på Blå avdeling pakka vognene og la ut på "langtur"! 
Målet idag var å prøve å både ete og søve på tur. Turen gjekk til 
gapahuken til skulen, opp mot Ulstadsætra, to vogner med barn og 
ei med "campingutstyr".

Det står i grunnsynet til barnehagen at vi skal bli glad i naturen
- vi er på god vei. 
😄
 
Når vi kom opp til gapahuken fekk barna utforske området, 
kjekt å gå rundt gapahuken i ulendt terreng. 


Vi såg på blomster og haustblad som vi fann på bakken. 

Snart var det på tide med påfyll i dei små kroppane.
"KjøkkenLinda" hadde smurt på skiver og skjært 
opp mykje god frukt til oss😍.


Å legge seg på bakken i soveposer/vognposer var ei ny oppleving, 
men alle barna sov som steinar i løpet av 30 min! 

Framtidige friluftsmenneske desse små og jammen er det godt 
for dei vaksne óg! Vi er utrulig imponerte over gjengen vår, 
og gjekk inn i helga med eit stort smil, dette året skal bli fylt 
med mange spanande turar, noko vi har satt som eit mål for året!    
 
Fin ny veke frå store og små på Blå avdeling 
 

Magnetar!


I Rammeplanen for barnehagen sitt innhald har vi sju fagområder, og det eine av dei er mengd, rom og form.

«Fagområdet omfattar leikande og undersøkjande arbeid med samanlikning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tal, teljing og måling.» (Rp17)


Det skulle bli ein veldig kjekk start på fredagen for Grå avdeling når det viste seg at det hadde kome flotte magnetar i ulike former og størrelsar – og nokon med hjul på!Tenk alt det spennande vi kan lage frå snurrebassar, robotar, tog, hus og mange flotte mønster. 


Det er ein flott måte for oss å arbeide med blant anna konstruksjon, mønster, former, rom og mengde.Vi får mange gode og undrande samtalar. Vi utforskar og får mange erfaringar med korleis vi kan bygge og lage ulike ting. Vi får arbeide aktivt med språket og matematiske omgrep.


Magnetar altså, det er kjekt! J

søndag 16. september 2018

Ein skikkeleg regnværsdag

Skogmusene/Grøn avdeling på tur i nærmiljøet 12. september 2018

Mykje spennande å sjå og undre seg over på ein skikkeleg regnværsdag!


Regn

En er en, og to er to -
vi hopper i vann,
vi triller i sand.

Sikk, sakk,
vi drypper på tak,
tikk, takk,
det regner i dag.


Regn, regn, regn, regn
øsende regn,
pøsende regn,
regn, regn, regn, regn
deilig og vått,
deilig og rått!

En er en og to er to -
vi hopper i vann,
vi triller i sand.

Sikk, sakk,
vi drypper på tak,
tikk, takk,
det regner i dag.

- Sigbjørn Obstfelder -


tirsdag 4. september 2018

TRYGGHEIM BARNEHAGE PÅ VATNE 45ÅR

Vi gratulerer oss sjølve med 
45års dagen vår 04.09.18!Det har vore ei rivande utvikling frå 4.sept 1973 då barnehagen offiselt opna og fram til i dag.

Tryggheim barnehage ligg i Vatne sentrum og vi har kort veg til fjell, fjord, vatn, butikk, bibliotek og barneskule. Barnehagen vart bygd av Norsk Luthersk Misjonssamband i 1973, - med ei avdeling for barn i alderen 3-7 år. Husmorlaget på Vatne hadde drive barnepark på området tidlegare. Våren 1978 sto andre byggetrinn ferdig. Barnehagen hadde no to avdelingar og i alt 36 plassar. I 1993 vart «Solstua» bygd. Der fekk vi plass til uteleikene og ein del reiskap/utstyr.

Vinteren 2000 sto eit tilbygg ferdig. Her vart det plass for kontor, personalrom, grupperom/arbeidsrom, og garderobe for personalet. Vi fekk større kjøkken og eit opphaldsrom midt i barnehagen. Det vart gjort ein del ombygging på avdelingane, og det vart lagt til rette for å tilby plass til dei yngste barna. Tryggheim barnehage, Vatne hadde no ca. 46 plassar (alt etter alder og opphaldstid) for barn i alderen 0-6 år.

Barnehageåret 2014-2015 hadde vi så stor søknad at vi måtte leige oss lokale på det tidlegare Helsehuset for å kunne tilby nok plassar. Ønsket om ein ny og større barnehage begynte å tre i kraft. Vi flytta utav den gamle barnehagen hausten 2016, og i januar 2017 vart den jamna med jorda.
Våren 2018 stod nye lokale ferdige i Ulvestadvegen 4. Vi har no fem avdelingar med ca.102 plassar (dvs.ca 78 barn alt etter alder og opphaldstid) 

Gjennom byggeprosessen var vi fordelt på to plassar. Dei minste 0-3år held til i «Brakkebyen» utanfor Helsehuset, medan dei eldste 3-6år held til på Vatne bedehus. Vi gler oss over å vere samla igjen!!Vi er eigd av NLM-barnehagene AS som driv 33 barnehagar på vegne av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). I tillegg driv NLM 7 barnehagar åleine eller i samarbeid med andre organisasjonar. NLM-barnehagene AS er eit ikkje-kommersielt selskap. Eventuelle overskot skal nyttast til å utbetre og styrke medlemsbarnehagane. Og det er difor vi har våga å satse på ein ny barnehage her på Vatne

NLM barnehagane AS har ein felles formålsparagraf:
Barnehagen skal i nær forståing med heimen hjelpe til med å gi barna ei kristen oppseding i eit godt og trygt miljø. Han skal gi gode utviklings – og aktivitetstilhøve og utvikle deira evne til å samarbeide med andre, bere ansvar og ha omsorg for medmenneske både i heimlandet og mellom andre folkeslag.”

NLM barnehagane AS presenterer barnehagane sine slik:

  • Vi formidlar kristne verdiar som nestekjærleik, menneskeverd og tilgjeving.
  • Vi fortel barna om Jesus og lar dei høyre forteljingar frå Bibelen.
  • Vi gir gode utviklingstilhøve i eit pedagogisk miljø.
  • Det enkelte barn står i sentrum for vår omsorg.
  • Vi tilset kvalifiserte, positive vaksne som brukar tida saman med barna.
  • Vi let barna få fysiske utfordringar både inne og ute.
Så vonar vi at barnehagen her på Vatne 
fortsatt skal vere til glede for 
barn, foreldre og bygda i åra framover.


mandag 3. september 2018

Tilvenning på BLÅ


Barnehagen skal i samarbeid med foreldra leggje til rette for at barnet kan få ein trygg og god start i barnehagen (Rammeplan, 2017).

På Blå avdeling er vi godt i gong med tilvenning. Spennande dagar for både liten og stor.
Vi blir kjend med kvarandre, etablerar relasjonar og borna får knyte seg til personalet og til andre born.
Desse vekene har vi sett at borna likar seg godt både i uteleiken og på tur.
Vi har vore på fleire turar rundt i Vatne bygda - utforska den og det vi møter på vår veg. Det gjeld å ha sansane opne og å samtale om det som borna kan finne spennande og interessant.

.. Båtane på hamna ..  ..Ein katt som vart med oss på tur -skal han fange seg ein fisk skal tru.. 

.. Løvetann falt i smak ..

Tre kaniner i ein hage rett nedanfor barnehagen..


.. Få gå sjølv med ei trygg hand .. 
 
.. Elva og lydane den lagar .. 
 
Fine turar i tilvenningsperioden har vore med på å tryggje borna og gjeve oss fine opplevingar
- og fleire skal det verte gjennom året på BLÅ 😊fredag 31. august 2018

Urpremiere av leikeplassen


Flagget til topps! Endelig vart klatrestativa våre på framsida ferdig. 
Borna hyler av glede og er no både høgt og lavt.

Deilig med nye utfordringar.
Nokre meistrar å kome seg opp. 
Medan andre trener på å få det til sjølv. 
Prøve, prøve igjen, prøve ein gong til, og vipps!
For ei mestringsglede!Barnehagen vår er også nymåla.
Godt når ting begynner å kome på plass 😊
God helg!

fredag 17. august 2018

På tur til skuleleikeplassen


Då er vi i gang med nytt barnehageår. Og du kan tru vi har gleda oss. Nye og gamle vennskap møtast og skaper nye kjekke barnehageminner. 

I dag var dei eldste på den raude avdelinga på tur opp til leikeplassen til barneskulen. 


Vi øvde på å gå i turtau, vente på kvarandre og passe oss i trafikken. Det var ein flott tur og alle hadde det så kjekt saman!