NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AS,

AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

Bedehusbarnehagen:

* Maurtua (Førskulegruppe) * Bikuba (f.2012 og 2013)

Brakkebyen:

* Ekorna (f.2014) * Nøtteliten (f.2014, 2015 og 2016)

onsdag 19. april 2017

Hurra det er VÅR!Det var veldig kjekt å få møte kvarandre etter Påskeferien. 
Heldigvis skein sola frå nesten skyfri himmel. 
Så valget var enkelt for oss på Maurtua i går.
Vi tok turen til Gurinesbukta og kosa oss der.


                                


Vi fann flak av is som det var gøy å leike seg med.Ikkje alle barnehagar er like heldige som vi på 
Tryggheim barnehage, Vatne 
som har eit SÅ flott område i nærleiken av barnehagen vår.


                                


fredag 7. april 2017

REVANE OG HARANE PÅ PÅSKEVANDRING I VATNE KYRKJE

Spennande med påskevandring saman med Astrid! 
Vandringa til Jerusalem starta bak i kyrkja. Borna fekk greiner i hendene, ropte HOSIANNA, song ”Hosianna, Davids Son”, og la greinene på «vegen» medan vi vandra framover i kyrkja. Astrid fortalte om kva som skjedde då Jesus kom til Jerusalem. Vi song songen «Hurra nå kommer kongen». Dei borna som ønska det fekk vaska føtene sine, slik Jesus gjorde med vennane sine. Etterpå var det påskemåltid, og vi studerte den flotte altertavla medan Astrid fortalde om Jesus som døydde og stod opp igjen. 
Alle song På Golgata stod det eit kors til slutt! Ei flott stund i kyrkja!


                                             

                             


GOD PÅSKE TIL DOKKE ALLE!

torsdag 6. april 2017

ÅH, SÅ FINE DEI ER!

Torsdag trossa Ekorna regnveret for å kome oss ut på tur – for vi skulle nemleg noko veldig spennande denne dagen. Vi skulle opp til den andre barnehagen  for der hadde dei kyllingar. Søte små kyllingar!

Alle kledde godt på seg og hadde refleksvesten på, for å kome oss opp til Bedehuset så må vi gå i trafikken, og då er det viktig at vi blir sett. Alle borna hadde ei hand å halde i, og vi gjekk alle mann opp litt spente i kroppen.

Gruppevis gjekk vi inn i Bikuba si stove. «Hysj, kva er den lyden?» «Kan vi høyre kyllingane?» «Pip pip pip» kom det frå ei kasse. Vi lyfta lokket og nedi der var det fem små gule kyllingar som kika på oss. 


Dei vaksne holdt ein kylling i handa si, så borna forsiktig fekk stryke over kyllingen. Mjuke var dei, ja full i gul og brun dun. I kassa såg vi at der var nokre egg som kyllingane hadde bodd i før, så da måtte vi synge kylling songen:


«En liten kylling i egget lå. Den banket, og banket, og banket på.
Her er det trangt, jeg vil ut å gå, pep den og ynket seg der den lå.
Hakk, hakk, hakk! Egget det sprakk! Og en lite kylling ut det stakk».

onsdag 5. april 2017

BJØRNIS BESØKEg heiter Bjørnis, og arbeider som brannbamse i brann- og redningstjenesta.

Onsdag 5.april var eg så heldig at eg fekk kome på besøk til alle Revane og Harane på Bedehusbarnehagen.

Der vart eg og Brannmannskapet tatt godt imot.Brannbamsen Bjørnis er utvikla for å møte barn sine behov for omsorg og tryggheit ved brann og andre ulykker, og gi barn og vaksne gode råd om brannvern.


bjørnis.no kan du lese meir om meg.Hovudbodskapen til Bjørnis var at alle skal ha Brannøving heime.
6 åringane (Førskuleborna) fekk ein sekk med materiell til å ta med heim kvar sin gong.


                                          Takk for besøket Bjørnis!

tirsdag 4. april 2017

PÅSKELANDSKAP PÅ MAURTUA PÅSKA 2017

På Golgata stod det eit kors,                                                                                            Jesus hang på det korset.
I hagen var der ei grav,
Jesus låg i den grava.
Men korset er tomt,
grava er tom,
Jesus stod opp og han lever!      


Den sangen var utgangspunktet når vi skulle lage påskelandskapet vårt på Maurtua.   Fjellrevane var ute og fant mose under snøen, tilbake til barnehagen laga vi påskelandskapet i fellesskap. Korsa vart sett på, der vart Golgata og i hagen kom det blomster og ei grav. Alle var ivrige og ville vere med å lage. Dei la ein ispinne i grava, det vart Jesus!    


Påskelandskapet visualiserer ein del av påskebudskapet og det kan gjere det enklare når vi skal fortelje om Jesus som måtte dø for vår skuld, at han vart lagt i grava, men at han stod opp igjen. Då avslutter vi samlinga med sangen: «Jeg vil fortelle deg at Jesus lever, ja Jesus lever i dag».   

Påskelandskapet står framme og kan brukast i leiken.                                                                      

søndag 2. april 2017

Spennande tider på Maurtua


Det er ikkje berre på Bikuba at egg ligg til ruging.

For ca.19 dagar sidan putta vi på Maurtua (Førskulegruppa)
18 egg i rugemaskina.
Og etterpå har vi spent venta på utviklinga frå egg til kylling.

På dag 7 lyste vi på egga, vi såg mykje blodårer 
og at det var ein svart prikk som bevegde seg inni der. 
Det var liv inni alle 18 egga, så det blir spennande å sjå 
kor mange som kjem ut etterkvart.Dette bilete vart tatt laurdag 1.april.
Kyllingane har starta på prosessen med å kome seg ut i lyset..


Og i dag 2.april har to kyllingar kome seg ut.

Det vert spennande for born og voksne å kome på barnehagen 
mandagsmorgon for å sjå om endå fleire har kome ut.

mandag 27. mars 2017

FELLES UTEAKTIVITET PÅ BEDEHUSBARNEHAGEN


    Fredag hadde vi felles uteaktivitet der dei som ville fekk male på snø. 

Vi laga flotte påskekyllingar av snø og mala dei etterpå. 


 Det vart mange fine kyllingar på uteområdet vårt.