NLM BARNEHAGENE AS

TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Maurtua - Revegruppa/Førskulegruppa og Haregruppa

* Bikuba - Klatremusgruppa og Skogmusgruppa

* Ekorna

* Nøtteliten

fredag 29. august 2014

Vennskap på Maurtua

«Skal vi være venner?
Kan vi leke sammen du og jeg?
Det å gå alene, det er kjedelig synes jeg.
Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg.
Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei.»

Tekst: Bjarte Leithaug

Det er viktig at barna har omsorg for kvarandre og at dei inkluderer kvarandre i kvardagen. Det bygg opp vennskap mellom barna og gjer at dei kjem nærare kvarandre som gruppe. Leiken fremjar utviklinga til barnet på alle område: Intellektuelt, språkleg, fysisk, sosialt og emosjonelt. I leiken utviklar og styrkjer barnet identiteten og sjølvkjensla si.

Nokre glimt frå kvardagen på Maurtua i august:onsdag 27. august 2014

lørdag 23. august 2014

Oppstart og tilvenning på Bikuba.

Då har vi på Bikuba hatt den gleda å ynskje både barn og foreldre velkomen til eit nytt barnehage år. Det er ei spanande tid for oss her i barnehagen når vi skal ta imot nye barn og nokre nye foreldre. Det er ei stor ære å få lov til og bli ein del av disse barna sin kvardag og vi ynskjer å gjere denne oppstartstida så god som mogeleg. 


Barnehagen sitt formål er å ivareta barna sine behov for omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståing med barna sin heim (Rammeplan for barnehagen).
                                                Tjo og hei…..no har vi starta! 

onsdag 20. august 2014

Vatn i små og store mengder

Harane på Harestua er i gang.
I dag har dei utforska vatn i små og store mengder.

Naturen gir rom for eit mangfald av opplevingar og
 aktivitetar til alle årstider og i all slags vêr.


 Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og 
vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets 
interesser, kunnskaper og ferdigheter.
(Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold, 5. ledd)


Regn 
En er en, og to er to - 
vi hopper i vann, 
vi triller i sand. 
Sikk, sakk, 
vi drypper på tak, 
tikk, takk, 
det regner i dag. 
Regn, regn, regn, regn 
øsende regn, 
pøsende regn, 
regn, regn, regn, regn 
deilig og vått, 
deilig og rått! 
En er en og to er to - 
vi hopper i vann, 
vi triller i sand. 
Sikk, sakk, 
vi drypper på tak, 
tikk, takk, 
det regner i dag. 

- Sigbjørn Obstfelder - Når barn undrar seg over noko, må dei møtast på ein utfordrande og utforskande måte, 
slik at det dannar grunnlaget for eit aktivt og utviklande læringsmiljø i barnehagen. 

fredag 15. august 2014

NYTT BARNEHAGEÅR!

NO STARTAR DET NYE BARNEHAGEÅRET 2014-2015.

DETTE ÅRET ER DET 54 BARN SOM HAR PLASS PÅ BARNEHAGEN VÅR.

SVÆRT MANGE VILLE HA PLASS MED OSS. VI VALGTE DIFOR Å LAGE EI NY UNDERAVDELING AV MAURTUA. DEN HAR FÅTT NAMNET "HARESTUA" OG LIGG PÅ HELSEHUSET.

DETTE ÅRET VIL BARN FØDD I 2012 OG 2013 HA PLASS PÅ BIKUBA. BARN FØDD I 2011 OG 2009 PÅ MAURTUA. OG PÅ "HARESTUA" GÅR BARNA FØDD I 2010.

VELKOMEN TIL NYE OG GAMLE BARN OG FORELDRE!!