NLM BARNEHAGENE AS

Bedehusbarnehagen:

* Maurtua - Revegruppa/Førskulegruppa og Haregruppa

* Bikuba - Klatremusgruppa og Skogmusgruppa

Brakkebyen:

* Ekorna

* Nøtteliten

mandag 27. april 2015

UTEDISCO PÅ HARESTUA

Fredag 24.april var det utedisco på Harestua, der alle var med å dansa til smurferytmer og anna musikk. 
 Ifølge Rammeplan skal barnehagen legge til rette for leik gjennom fysisk aktivitet, og at dei opplever glede gjennom mestring og fellesskap.Vi avslutta med felles måltid for alle på Harestua.