NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

tirsdag 15. mai 2018

17.MAI FØREBUING
På Nøtteliten avdeling Gul har vi samlingar med fokus på språkutvikling. Vi har ei eske med bilder av borna opp i, og etter kvart som dei kjem opp av eska syng vi god morgon songen til kvart enkelt barn. På mandag var det spennande ting som sau, ku og pusekatt som hadde gjømt seg opp i eska, så da måtte vi sjølvsagt synge om dyra også.


På slutten av samlinga snakka vi om det norske flagget. Borna fekk sjå på, kjenne på det og nokre måtte til og med smake litt på det!

                              


 Etter samling var det klart for at borna skulle få male det norske flagget sjølv.


Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at borna tek i bruk fantasi, kreativ tenking og skaparglede.

Rammeplan for barnehagen. (2017)