NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

onsdag 31. mai 2017

«I dag he dei leika mykje i barnehagen»

Ofte kan vi seie det når vi fortel om dagen i barnehagen, for det er noko vi sette stort fokus på i barnehagekvardagen. Borna skal få leike mykje, for det er nemleg gjennom leiken mykje skjer. Her opplever dei samhald, lære å gi og ta, øve på motorikken, får språkstimulering, må samarbeide, opplever latter og glede, vere eit barn, ta initiativ, bli utfordra og oppleve vennskap. Dette er berre litt av det som borna opplever og erfarer gjennom leik.


I rammeplanen står det blant anna om leiken: 

"Leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen. Leiken har eigenverdi og er ei viktig side ved barnekulturen. Leiken er eit allmennmenneskeleg fenomen der barn har høg kompetanse og stort engasjement. Han er ei grunnleggjande livs- og læringsform som barn kan uttrykkje seg gjennom." (R-plan 2011 kap.2,2)"Uteleik og uteaktivitet er ein viktig del av barnekulturen som ein må ta vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulsar og inspirasjon til leiken gjennom opplevingar i nærmiljøet."

(R-plan 2011 kap.2,2)