NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

søndag 2. april 2017

Spennande tider på Maurtua


Det er ikkje berre på Bikuba at egg ligg til ruging.

For ca.19 dagar sidan putta vi på Maurtua (Førskulegruppa)
18 egg i rugemaskina.
Og etterpå har vi spent venta på utviklinga frå egg til kylling.

På dag 7 lyste vi på egga, vi såg mykje blodårer 
og at det var ein svart prikk som bevegde seg inni der. 
Det var liv inni alle 18 egga, så det blir spennande å sjå 
kor mange som kjem ut etterkvart.Dette bilete vart tatt laurdag 1.april.
Kyllingane har starta på prosessen med å kome seg ut i lyset..


Og i dag 2.april har to kyllingar kome seg ut.

Det vert spennande for born og voksne å kome på barnehagen 
mandagsmorgon for å sjå om endå fleire har kome ut.