NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

tirsdag 4. april 2017

PÅSKELANDSKAP PÅ MAURTUA PÅSKA 2017

På Golgata stod det eit kors,                                                                                            Jesus hang på det korset.
I hagen var der ei grav,
Jesus låg i den grava.
Men korset er tomt,
grava er tom,
Jesus stod opp og han lever!      


Den sangen var utgangspunktet når vi skulle lage påskelandskapet vårt på Maurtua.   Fjellrevane var ute og fant mose under snøen, tilbake til barnehagen laga vi påskelandskapet i fellesskap. Korsa vart sett på, der vart Golgata og i hagen kom det blomster og ei grav. Alle var ivrige og ville vere med å lage. Dei la ein ispinne i grava, det vart Jesus!    


Påskelandskapet visualiserer ein del av påskebudskapet og det kan gjere det enklare når vi skal fortelje om Jesus som måtte dø for vår skuld, at han vart lagt i grava, men at han stod opp igjen. Då avslutter vi samlinga med sangen: «Jeg vil fortelle deg at Jesus lever, ja Jesus lever i dag».   

Påskelandskapet står framme og kan brukast i leiken.