NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

onsdag 5. april 2017

BJØRNIS BESØKEg heiter Bjørnis, og arbeider som brannbamse i brann- og redningstjenesta.

Onsdag 5.april var eg så heldig at eg fekk kome på besøk til alle Revane og Harane på Bedehusbarnehagen.

Der vart eg og Brannmannskapet tatt godt imot.Brannbamsen Bjørnis er utvikla for å møte barn sine behov for omsorg og tryggheit ved brann og andre ulykker, og gi barn og vaksne gode råd om brannvern.


bjørnis.no kan du lese meir om meg.Hovudbodskapen til Bjørnis var at alle skal ha Brannøving heime.
6 åringane (Førskuleborna) fekk ein sekk med materiell til å ta med heim kvar sin gong.


                                          Takk for besøket Bjørnis!