NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

tirsdag 10. januar 2017

Vi er i gang...

Det var ein gong..
Men det er ikkje noko eventyr...


Tryggheim barnehage, Vatne vart bygd av Norsk Luthersk Misjonssamband i 1973, - med ei avdeling for barn i alderen 3-7 år.
Tidlegare hadde husmorlaget på Vatne drive barnepark på området.
Våren 1978 sto andre byggetrinn ferdig. Barnehagen hadde no to avdelingar og i alt 37 plassar. 
I 1993 vart «Solstua» bygd. Der fekk vi plass til uteleikene og ein del reiskap/utstyr.

Vinteren 2000 sto eit nytt tilbygg ferdig. Her vart det plass for kontor, grupperom/arbeidsrom, personalrom og garderobe for personalet. Samstundes fekk vi større kjøkken og eit opphaldsrom midt i barnehagen. Det vart gjort ein del ombygging på avdelingane, og det vart lagt til rette for å tilby plass til dei yngste barna. Tryggheim barnehage, Vatne hadde no plass til ca.46 barn (alt etter alder og opphaldstid) i alderen 0-6 år.

Til Barnehageåret 2014/2015 hadde vi så stor søknad at vi måtte leige oss lokale på det tidlegare Helsehuset. 

Barnehageåret 2016/2017 leiger vi Vatne Bedehus og har i tillegg ein brakkerigg ved Helsehuset.
Pr.010117 har 69 barn plass ved Tryggheim barnehage, Vatne.

No 9.januar 2017 er vi gang med å rive den gamle barnehagen i Ulvestadvegen 4.
Og i løpet av 2017 vil dokke sjå at det reiser seg ein ny barnehage på denne tomta.

Innimellom kvardagsglimt frå både Bedehusbarnehagen og Brakkebyen vil dokke også finne små glimt frå framgangen på byggetomta her på bloggen vår.


2017 vert eit spennande år!