NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

torsdag 19. januar 2017

FØRSKULEGRUPPA PÅ SYNFARING TIL GAMLE BARNEHAGEN DEL 2


Det er spennande for førskulegruppa å fylgje med på rivinga av den gamle barnehagen. 
Dei fleste av dei har gått i barnehagen i dette huset i mange år.


Litt seinare på ettermiddagen er nesten ei halv avdeling vekk.

Forts.fylgjer