NLM BARNEHAGENE AS

* Maurtua - Revegruppa/Førskulegruppa og Haregruppa

* Bikuba - Klatremusgruppa og Skogmusgruppa

* Ekorna

* Nøtteliten

torsdag 19. januar 2017

FØRSKULEGRUPPA PÅ SYNFARING TIL GAMLE BARNEHAGEN DEL 2


Det er spennande for førskulegruppa å fylgje med på rivinga av den gamle barnehagen. 
Dei fleste av dei har gått i barnehagen i dette huset i mange år.


Litt seinare på ettermiddagen er nesten ei halv avdeling vekk.

Forts.fylgjer