NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

fredag 5. januar 2018

Måling og snø på Brakkebyen


Vinter, kaldt og frost i bakken.
Uteområdet vårt har frose - kva kjekt kan ein finne på da..?

I dag gjekk alle små og store på Brakkebyen ut på føremiddagen. 
Vi tok med måling i ulike fargar.


Først måtte vi hakke laus snø og fylle bøttene våre.Deretter hadde vi måling i og blanda den med snøen.
Dette vart nesten som magi! 

Snøen vart farga i både raudt, blått, grønt og svart.  Borna var ivrig med i prosessen og det fengja.
Vi gløymde at det var litt kaldt på fingrane og tærne våre, og vi hadde ein kjekk føremiddag saman ute i kulden!


Eit frose uteområde som kanskje ikkje innbydde til leik og fantasi, fekk gjennom impuls frå vaksne nytt og spennande innhald.

Som Rammeplan seier skal barna i barnehagen få leike og utfalde skaparglede, undring og utforskartrong (KD, 2017, s. 19).

Dette fekk borna på Brakkebyen oppleve denne føremiddagen.