NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

tirsdag 23. januar 2018

SØK BARNEHAGEPLASS I VÅR NYE BARNEHAGE

Etter Påske 2018 flyttar vi inn i vår nye barnehage 
i Ulvestadvegen 4. Her får vi fem avdelingar + ymse fellesrom. 
Det er difor ledig kapasitet med oss. 
Vi kan ta inn fleire barn frå 1.april.
Dei som ynskjer det må søke plass innan 5.feb 2018.
Ta kontakt på tryggheim.vatne@nlmbhg.no            
om du har spørsmål, så tek vi kontakt med deg. 

SØK HER

NB: Minner også om at søknadsfristen for det ordinære opptaket for barnehageplass til hausten 2018 er 1.mars.