NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

onsdag 28. februar 2018

Ynskjer du barnehageplass hjå oss på Tryggheim barnehage på Vatne?


Fredag 23.februar kunne nøkklane til nye Tryggheim barnehage på Vatne overleverast til dei tilsette i barnehagen. Mørehus som ansvarleg entrepenør serverte oss herleg kake og kaffi.

No er dyktige foreldre i gang med å vaske ned barnehagen. Og straks kjem dei som skal sette på plass garderober og anna nytt inventar.

I neste veke vil det bli tillaga for tilkomst frå Ulvestadvegen si side.

Og i løpet av våren vil vi starte med å fornye uteområdet.

Etter Påske er vi klar til å starte opp i nye og tjenlege lokale. 

Minner om at søknadsfrist for dei som ynskjer barnehageplass til hausten er 1.mars.