NLM BARNEHAGENE AS

* Maurtua - Revegruppa/Førskulegruppa og Haregruppa

* Bikuba - Klatremusgruppa og Skogmusgruppa

* Ekorna

* Nøtteliten

torsdag 15. februar 2018

KREATIVITET OG SKAPARGLEDE PÅ HAREGRUPPA


I dag etterlyste barna garasje til bilane som dei leika med.

Barnehagen skal gje barna høve til å finne sine eigne uttrykksformer, få fram kreativ tenking og finne skaparglede i det dei gjer. (Årspl.17/18)

Vi er godt i gang med garasjane og gler oss til å vise dei fram når vi er ferdig.