NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

onsdag 20. september 2017

Klatremusene på tur – snigle og maur

Kvar veke går Klatremusene på tur for å utforske ulike landskap, bli kjende med nærmiljøet, og for å lære å orientere seg og ferdast trygt i trafikken. På tur har vi fokus på å ta vare seg sjølv og kvarandre. Vi studerer livet i naturen, og får kjennskap til korleis vi kan ta vare på det.

På ein tur oppdaga vi at når det regnar så er det mange sniglar på vegen. Vi møtte både ein, to, tre.. ja mange sniglar på turen. Nokre av borna kjente på kjensla av at dei ville trakke på den eine svarte snigelen vi møtte, men det fekk ein ikkje lov til. Vi snakka om at alle saman må ta vare på skapingane i naturen. Så vi ønskja snigelen lukke til vidare, og den fekk fortsette på sin ferd over vegen.
Vi besøkte Brakkebyen og der fekk vi sjå fleire skapingar frå naturen – nemleg maur. Dette måtte vi studere. Der var til og med nokre av maurane som kraup over handa vår, og heldigvis tissa dei ikkje på oss. Dei hadde det travelt der dei gjekk på planken. Kanskje dei skulle finne noko til maurtua si?