NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

tirsdag 14. mars 2017

BARNEHAGEDAGEN 2017: Vi vil leike!

Når du hentar barnet ditt i barnehagen og spør kva det har gjort i dag, så er det ikkje sjeldan å høyre det svare:  
”Eg har berre leika meg”. 

Og det er ikkje sikkert du får noko meir ut av barnet enn det. Det barnet faktisk har gjort medan det har leika er følgande…

Øvt seg på turtaking                      

Løyst konflikter

Samarbeida

                                             

                                  Brukt fantasien                        

                           
Utvikla sosial kompetanse

Brukt kroppen sin                         

                         


Øvt seg på nye ord og uttrykk   

    

                         
Utvikla vennskap 
                             

Opplevd den gode barndom

(Fritt etter Kari Pape 2012)