NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

tirsdag 8. november 2016

Tur til skulen sin gapahuk


I dag (3.nov) skulle Raudrevane lage mat på bål, og difor gjekk vi opp til gapahuken til skulen. Det er ein veldig fin plass når ein skal lage mat.

Målet med turen er henta frå rammeplanen:
·       At barna får ei positiv sjølvoppfatning gjennom kroppsleg meistring
·       At barna skaffar seg gode erfaringar med varierte og allsidige rørsler og utfordringar
·       At barna vidareutviklar omgrepsforståinga og bruker eit variert ordforråd
·       At barna bruker språket for å uttrykkje kjensler, ønske og erfaringar, til å løyse konfliktar og til å skape positive relasjonar i leik og anna samvær

Vi får god grovmotorisk trening på vegen opp til gapahuken J 
og turvener er det godt å ha.


Hm, makken sat fast i asfalten, 
den vart nok overraska av det kalde veret.

                             

I taket til gapahuken hang det ein isbit, noko dei raskt

fekk auge på. Og kva var det som var på blada?


Smakar det noko av rim? Det må undersøkast J     


 Samarbeid for å få fyr på bålet.


Når bålet brann godt, var det tid for å lage til speidarpakkane.


 Medan maten grillar seg på bålet, må vi undersøke omgjevnadane.


Hm, kva skal denne brukast til, er det eit klatrestativ?


Før vi kan gå, må bålet sløkkast, 
då vart det mykje røyk.


Her ser vi nesten heile Vatne J


og så var det på tide å finne vegen heimover..