NLM BARNEHAGENE AS

NLM BARNEHAGENE AVD.TRYGGHEIM BARNEHAGE, VATNE

* Grå avdeling * Grøn avdeling *Raud avdeling * Blå avdeling * Gul avdeling

tirsdag 10. april 2018

REVANE SNEKRAR FUGLEKASSER TIL SMÅFUGLANE 9.04.18


No skal småfuglene få bygge reir i fuglekassene som Revane har laga. 
                        

Vi trur at det kanskje kjem til å komme kjøttmeis, blåmeis og svart og kvit flugesnappar i dei. 

Det blir spennande å følgje med. I dag høyrde vi kor kjøttmeisa sang! Det er viktig å ta vare på småfuglene!

"Barna skal få erfaring med å gi omsorg og ta vare på omgivnadane og naturen. Barna skal få naturopplevingar og bli kjende med mangfaldet i naturen, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhøyrsle til naturen." (Rpl:11)